Avís legal

En aquest espai, l’USUARI, podrà trobar tota la informació relativa als termes i condicions legals que defineixen les relacions entre els usuaris i nosaltres com a responsables d’aquest web.

Com a usuari, és important que coneguis aquests termes abans de continuar la teva navegació. Serveis Optics OAM s.L.Com a responsable d’aquest web, assumeix el compromís de processar la informació dels nostres usuaris i clients amb plenes garanties i complir amb els requisits nacionals i europeus que regulen la recopilació i ús de les dades personals dels nostres usuaris. Aquesta web, per tant, compleix rigorosament amb el RGPD (REGLAMENT (UE) 2016/679 de protecció de dades) i la LSSI-CE la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic.

CONDICIONS GENERALS D’ÚS

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent el mer accés) de les pàgines de la web, integrants del lloc web d’https://opticam.cat/ inclosos els continguts i serveis posats a disposició en elles. Tota persona que accedeixi a la web, https://opticam.cat/ (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment del portal https://opticam.cat/.

DADES PERSONALS QUE RECAPTEM I COM HO FEM

Llegir Política de Privacitat

COMPROMISOS I OBLIGACIONS DELS USUARIS

L’Usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb https://opticam.cat/. D’aquesta manera, l’usuari es compromet a utilitzar el lloc web, els seus serveis i continguts sense contravenir la legislació vigent, la bona fe i l’ordre públic.
Queda prohibit l’ús de la web, amb finalitats il·lícits o lesius, o que, de qualsevol forma, puguin causar perjudici o impedir el normal funcionament del lloc web. Respecte dels continguts d’aquesta web, es prohibeix:La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, tret que es compti amb l’autorització dels seus legítims titulars;Qualsevol vulneració dels drets del prestador o dels legítims titulars;La seva utilització per a fins comercials o publicitaris.

En la utilització de la web, https://opticam.cat/, l’Usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets d’https://opticam.cat/ o de tercers o que pogués danyar, inutilitzar o sobrecarregar el portal (indicar domini) o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització de la web. No obstant això, l’Usuari ha de ser conscient que les mesures de seguretat dels sistemes informàtics en Internet no són enterament fiables i que, per tant d’https://opticam.cat/ no pot garantir la inexistència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics (programari i maquinari) de l’Usuari o en els seus documents electrònics i fitxers continguts en aquests.

MESURES DE SEGURETAT

Les dades personals comunicats per l’usuari a https://opticam.cat/ poden ser emmagatzemats en bases de dades automatitzades o no, la titularitat de les quals correspon en exclusiva a https://opticam.cat/, assumint aquesta totes les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixen la confidencialitat, integritat i qualitat de la informació continguda en les mateixes d’acord amb el que s’estableix en la normativa vigent en protecció de dades.
La comunicació entre els usuaris i https://opticam.cat/ utilitza un canal segur, i les dades transmeses són xifrats gràcies a protocols a https, per tant, garantim les millors condicions de seguretat perquè la confidencialitat dels usuaris estigui garantida.

RECLAMACIONS

https://opticam.cat/ informa que existeixen fulls de reclamació a la disposició d’usuaris i clients. L’Usuari podrà realitzar reclamacions sol·licitant el seu full de reclamació o remetent un correu electrònic a info@opticam.cat indicant el seu nom i cognoms, el servei i/o producte adquirit i exposant els motius de la seva reclamació.

L’usuari/comprador podrà notificar-nos la reclamació, bé a través de correu electrònic a: info@opticam.cat, si ho desitja adjuntant el següent formulari de reclamació: El servei/producte: Adquirit el dia: Nom de l’usuari: Domicili de l’usuari: Signatura de l’usuari (només si es presenta en paper): Data: Motiu de la reclamació:

PLATAFORMA DE RECLAMACIONS DE CONFLICTES

Per si pot ser del teu interès, per a sotmetre les teves reclamacions pots utilitzar també la plataforma de resolució de litigis que facilita la Comissió Europea i que es troba disponible en el següent enllaç: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’https://opticam.cat/. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat d’https://opticam.cat/.
L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent estructura, selecció, ordenació i presentació dels mateixos) podcast, fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims, d’acord amb els tractats internacionals en els quals Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya. En el cas que un usuari o un tercer considerin que s’ha produït una violació dels seus legítims drets de propietat intel·lectual per la introducció d’un determinat contingut en la web, haurà de notificar aquesta circumstància a https://opticam.cat/ indicant:

Dades personals de l’interessat titular dels drets presumptament infringits, o indicar la representació amb la qual actua en cas que la reclamació la present un tercer diferent de l’interessat.
Assenyalar els continguts protegits pels drets de propietat intel·lectual i la seva ubicació en la web, l’acreditació dels drets de propietat intel·lectual assenyalats i declaració expressa en la qual l’interessat es responsabilitza de la veracitat de les informacions facilitades en la notificació.

ENLLAÇOS EXTERNS

Les pàgines de la web https://opticam.cat/, podria proporcionar enllaços a altres llocs web propis i continguts que són propietat de tercers. L’únic objecte dels enllaços és proporcionar a l’Usuari la possibilitat d’accedir a aquests enllaços. https://opticam.cat/ no es responsabilitza en cap cas dels resultats que puguin derivar-se a l’Usuari per accés a aquests enllaços.
Així mateix, l’usuari trobarà dins d’aquest lloc, pàgines, promocions, programes d’afiliats que accedeixen als hàbits de navegació dels usuaris per a establir perfils. Aquesta informació sempre és anònima i no s’identifica a l’usuari.

La Informació que es proporcioni en aquests Llocs patrocinat o enllaços d’afiliats està subjecta a les polítiques de privacitat que s’utilitzin en aquests Llocs i no estarà subjecta a aquesta política de privacitat. Pel que recomanem àmpliament als Usuaris a revisar detalladament les polítiques de privacitat dels enllaços d’afiliat.
L’Usuari que es proposi establir qualsevol dispositiu tècnic d’enllaç des del seu lloc web al portal https://opticam.cat/ haurà d’obtenir l’autorització prèvia i escrita d’https://opticam.cat/ L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre https://opticam.cat/ i el propietari del lloc en el qual s’estableixi l’enllaç, ni l’acceptació o aprovació per part d’https://opticam.cat/ dels seus continguts o serveis.

POLÍTICA DE COMENTARIS

En la nostra web i es permeten realitzar comentaris per a enriquir els continguts i realitzar consultes. No s’admetran comentaris que no estiguin relacionats amb la temàtica d’aquesta web, que incloguin difamacions, greuges, insults, atacs personals o faltes de respecte en general cap a l’autor o cap a altres membres. També seran suprimits els comentaris que continguin informació que sigui òbviament enganyosa o falsa, així com els comentaris que continguin informació personal, com, per exemple, domicilis privat o telèfons i que vulnerin la nostra política de protecció de dades.
Es desestimarà, igualment, aquells comentaris creats només amb finalitats promocionals d’una web, persona o col·lectiu i tot el que pugui ser considerat spam en general.
No es permeten comentaris anònims, així com aquells realitzats per una mateixa persona amb diferents sobrenoms. No es consideraran tampoc aquells comentaris que intentin forçar un debat o una presa de postura per un altre usuari.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

El Prestador no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin portar causa de:

La falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web, o dels seus serveis i continguts;
L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
L’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal;
La falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i llocs a la disposició dels usuaris en el lloc web.
El prestador no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut de la present pàgina web.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Amb caràcter general les relacions entre https://opticam.cat/ amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles i als tribunals.

CONTACTE

En cas que qualsevol Usuari tingués algun dubte sobre aquestes Condicions legals o qualsevol comentari sobre el portal https://opticam.cat/, si us plau dirigeixi’s a info@opticam.cat

De part de l’equip que formem Serveis Optics OAM s.L t’agraïm el temps dedicat a llegir aquest Avís Legal

Política de privacitat.

Política de privacitat consentiment.
Responsable – qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: Serveis Optics OAM s.L
Domicili social: Avgda Barberà, 53, Sabadell
NIF: B62851688
Telèfon: 937 10 81 00
Correu Electrònic: info@opticam.cat
Contacte: Serveis Optics OAM s.L
Nom del domini: https://opticam.cat

 

Finalitats – amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que es disposa en el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, t’informem de què tractarem les dades que ens facilites per a:

Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per Serveis Optics OAM s.L, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o email), tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.
Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, tret que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o arrebossat el seu consentiment.
Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.
Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

 

Categories de dades – Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, en Serveis Optics OAM s.L gestionem les següents categories de dades:

Dades identificatives

Metadades de comunicacions electròniques
Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a Serveis Optics OAM s.L de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
No obstant això, Serveis Optics OAM s.L podrà dur a terme les verificacions per a constatar aquest fet, adoptant les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

 

Legitimació – quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades la finalitat de les quals és l’enviament de butlletins diaris (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de manera fluida i obstrucció de processos que voleu realitzar.
Finalment, les dades es podran utilitzar per donar compliment a les obligacions legals aplicables a Serveis Optics OAM S.L

 

Termini de Conservació de les Dades – Per quant de temps conservarem les teves dades?

Serveis Optics OAM s.L conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas que sigui necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

 

Destinataris- A quins destinataris es comunicaran les teves dades?

Les vostres dades podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis a Serveis Optics OAM s.L, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan aquesta comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

Serveis Optics OAM s.L, ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cadascun dels proveïdors que presten serveis a Serveis Optics OAM s.L, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les teves dades de conformitat amb allò establert a la legislació vigent.

També poden ser cedits a les forces i els cossos de seguretat de l’Estat en els casos que hi hagi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competència als sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la informació – Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les vostres dades?
Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privadesa durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.

Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors de Serveis Optics OAM s.L
Encriptació de la informació als propis servidors de Serveis Optics OAM s.L
Altres mesures que evitin laccés a les dades de lusuari per part de tercers.
En aquells casos en què Serveis Optics OAM sL compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals s’hagin regularitzades atenent el compromís de Serveis Optics OAM sL amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

 

Drets – Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades i com les pots exercir?

Tens dret a obtenir confirmació sobre si a Serveis Optics OAM s.L estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.
Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, et podràs oposar al tractament de les teves dades. Serveis Optics OAM s.L deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Si vols fer ús de qualsevol dels teus drets, pot adreçar-se a info@opticam.shop.

Finalment, us informem que us podeu adreçar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.

 

Modificació de la política de privacitat

Serveis Optics OAM s.L podrà modificar la present Política de Privadesa en qualsevol moment, sent publicades les successives versions al Lloc Web. En qualsevol cas, Serveis Optics OAM s.L comunicarà amb avís previ les modificacions de la present política que afectin els usuaris per tal que puguin acceptar-les.

Aquesta Política de Privadesa es troba actualitzada a data 27/12/2018 Serveis Optics OAM s.L (Espanya). Tots els drets reservats.

Política de cookies

La nostra política de cookies

En aquesta web s’utilitzen cookies de tercers i pròpies per a aconseguir que tinguis una millor experiència de navegació, puguis compartir contingut en xarxes socials i perquè puguem obtenir estadístiques dels usuaris.

Pots evitar la descàrrega de cookies a través de la configuració del teu navegador, evitant que les cookies s’emmagatzemin en el seu dispositiu.

Com a propietari d’aquest lloc web, et comunico que no utilitzem cap informació personal procedent de cookies, tan sols realitzem estadístiques generals de visites que no suposen cap informació personal.

És molt important que llegeixis la present política de cookies i comprenguis que, si continues navegant, considerarem que acceptes el seu ús.

Segons els termes inclosos en l’article 22.2 de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, si continues navegant, estaràs prestant el teu consentiment per a l’ús dels referits mecanismes.

 

Entitat Responsable

L’entitat responsable de la recollida, processament i utilització de les teves dades personals, en el sentit establert per la Llei de Protecció de Dades Personals és la pàgina https://opticam.cat/, propietat de Serveis Optics OAM s.L – Avgda Barberà, 53, Sabadell.

 

Què són les cookies?

Les cookies són un conjunt de dades que un servidor diposita en el navegador de l’usuari per a recollir la informació de registre estàndard d’Internet i la informació del comportament dels visitants en un lloc web. És a dir, es tracta de petits arxius de text que queden emmagatzemats en el disc dur de l’ordinador i que serveixen per a identificar a l’usuari quan es connecta novament al lloc web. El seu objectiu és registrar la visita de l’usuari i guardar una certa informació. El seu ús és comú i freqüent en la web ja que permet a les pàgines funcionar de manera més eficient i aconseguir una major personalització i anàlisi sobre el comportament de l’usuari.

 

Quins tipus de cookies existeixen?

Les cookies utilitzades en el nostre lloc web, són de sessió i de tercers, i ens permeten emmagatzemar i accedir a informació relativa a l’idioma, el tipus de navegador utilitzat, i altres característiques generals predefinides per l’usuari, així com, seguir i analitzar l’activitat que duu a terme, a fi d’introduir millores i prestar els nostres serveis d’una manera més eficient i personalitzada.

Les cookies, en funció de la seva permanència, poden dividir-se en cookies de sessió o permanents. Les que expiren quan l’usuari tanca el navegador. Les que expiren en funció de quan es compleixi l’objectiu per al qual serveixen (per exemple, perquè l’usuari es mantingui identificat en els serveis de Serveis Optics OAM s.L) o bé quan s’esborren manualment.

Nom Tipus Caducitat Finalitat Classe

__utma De Tercers (Google Analytics) 2 anys S’usa per a distingir usuaris i sessions. No Exempta
__utmb De Tercers (Google Analytics) 30 minuts S’usa per a determinar noves sessions o visites No Exempta
__utmc De Tercers (Google Analytics) En finalitzar la sessió Es configura per al seu ús amb Urchin No Exempta
__utmz De Tercers (Google Analytics) 6 mesos Emmagatzema l’origen o la campanya que explica com l’usuari ha arribat fins a la pàgina web No Exempta
Addicionalment, en funció del seu objectiu, les cookies poden classificar-se de la següent forma:

Cookies de rendiment

Aquest tipus de Cookie recorda les seves preferències per a les eines que es troben en els serveis, per la qual cosa no ha de tornar a configurar el servei cada vegada que vostè visita. A tall d’exemple, en aquesta tipologia s’inclouen: Ajustos de volum de reproductors de vídeo o so. Les velocitats de transmissió de vídeo que siguin compatibles amb el seu navegador. Els objectes guardats en el “carret de la compra” en els serveis de e-commerce com ara botigues.

Cookies de geo-localització

Aquestes cookies són utilitzades per a esbrinar en quin país es troba quan se sol·licita un servei. Aquesta cookie és totalment anònima, i només s’utilitza per a ajudar a orientar el contingut a la seva ubicació.

Cookies de registre

Les cookies de registre es generen una vegada que l’usuari s’ha registrat o posteriorment ha obert la seva sessió, i s’utilitzen per a identificar-li en els serveis amb els següents objectius:

Mantenir a l’usuari identificat de manera que, si tanca un servei, el navegador o l’ordinador i en un altre moment o un altre dia torna a entrar en aquest servei, seguirà identificat, facilitant així la seva navegació sense haver de tornar a identificar-se. Aquesta funcionalitat es pot suprimir si l’usuari prem la funcionalitat [tancar sessió], de manera que aquesta cookie s’elimina i la pròxima vegada que entre en el servei l’usuari haurà d’iniciar sessió per a estar identificat.

Comprovar si l’usuari està autoritzat per a accedir a uns certs serveis, per exemple, per a participar en un concurs.

Addicionalment, alguns serveis poden utilitzar connectors amb xarxes socials com ara Facebook o Twitter. Quan l’usuari es registra en un servei amb credencials d’una xarxa social, autoritza la xarxa social a guardar una Cookie persistent que recorda la seva identitat i li garanteix accés als serveis fins que expira. L’usuari pot esborrar aquesta Cookie i revocar l’accés als serveis mitjançant xarxes socials actualitzant les seves preferències en la xarxa social que específica.

Cookies d’analítiques

Cada vegada que un usuari visita un servei, una eina d’un proveïdor extern genera una cookie analítica en l’ordinador de l’usuari. Aquesta cookie que només es genera en la visita, servirà en pròximes visites als serveis de Serveis Optics OAM s.L per a identificar de manera anònima al visitant. Els objectius principals que es persegueixen són:

Permetre la identificació anònima dels usuaris navegants a través de la cookie (identifica navegadors i dispositius, no persones) i per tant la comptabilització aproximada del nombre de visitants i la seva tendència en el temps.
Identificar de manera anònima els continguts més visitats i per tant més atractius per als usuaris Saber si l’usuari que està accedint és nou o repeteix visita.

Important: Tret que l’usuari decideixi registrar-se en un servei de Serveis Optics OAM s.L, la cookie mai anirà associada a cap dada de caràcter personal que pugui identificar-li. Aquestes cookies només seran utilitzades amb propòsits estadístics que ajudin a l’optimització de l’experiència dels usuaris en el lloc.

Cookies de publicitat

Aquest tipus de cookies permeten ampliar la informació dels anuncis mostrats a cada usuari anònim en els serveis de Serveis Optics OAM s.L. Entre altres, s’emmagatzema la durada o freqüència de visualització de posicions publicitàries, la interacció amb aquestes, o els patrons de navegació i/o comportaments de l’usuari ja que ajuden a conformar un perfil d’interès publicitari. D’aquesta manera, permeten oferir publicitat afí als interessos de l’usuari.

Cookies publicitàries de tercers

A més de la publicitat gestionada per les webs de Serveis Optics OAM s.L en els seus serveis, les webs de Serveis Optics OAM s.L ofereixen als seus anunciants l’opció de servir anuncis a través de tercers (“Ad-*Servers”). D’aquesta manera, aquests tercers poden emmagatzemar cookies enviades des dels serveis de Serveis Optics OAM s.L procedents dels navegadors dels usuaris, així com accedir a les dades que en elles es guarden.

Les empreses que generen aquestes cookies tenen les seves pròpies polítiques de privacitat. En l’actualitat, les webs de Serveis Optics OAM s.L utilitzen la plataforma Doubleclick (Google) per a gestionar aquests serveis. Per a més informació, acudeixi a

http://www.google.es/policies/privacy/ads/#toc-*doubleclick i a http://www.google.es/policies/privacy/ads/.

 

Com puc deshabilitar les cookies en el meu navegador?

Es poden configurar els diferents navegadors per a avisar a l’usuari de la recepció de cookies i, si es desitja, impedir la seva instal·lació en l’equip. Així mateix, l’usuari pot revisar en el seu navegador quines cookies té instal·lades i quin és el termini de caducitat d’aquestes, podent eliminar-les.
Per a ampliar aquesta informació consulti les instruccions i manuals del seu navegador:
Per a més informació sobre l’administració de les cookies en Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=es
Per a més informació sobre l’administració de les cookies en Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/es-es/windows-vista/cookies-frequently-asked-questions
Per a més informació sobre l’administració de les cookies en Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-cookies-que-los-sitios-webPer a més informació sobre l’administració de les cookies en Safari: http://www.apple.com/es/privacy/use-of-cookies/
Per a més informació sobre l’administració de les cookies en Opera: http://help.opera.com/windows/11.50/es-es/cookies.html
Si desitja deixar de ser seguit per Google Analytics visiti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Per a saber més sobre les cookies
Pot obtenir més informació sobre la publicitat en línia basada en el comportament i la privacitat en línia en el següent enllaç: http://www.youronlinechoices.com/es/
Protecció de dades de Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
Com usa Google Analytics les cookies: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=es#analyticsjs

 

Actualitzacions i canvis en la política de privacitat /cookies

Les webs de Serveis Optics OAM s.L poden modificar aquesta Política de Cookies en funció d’exigències legislatives, reglamentàries, o amb la finalitat d’adaptar aquesta política a les instruccions dictades per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, per això s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament.

Quan es produeixin canvis significatius en aquesta Política de Cookies, aquests es comunicaran als usuaris bé mitjançant la web o a través de correu electrònic als usuaris registrats.