Queratometria

Què és la queratometria?

La Queratometria és una prova oftalmològica que es realitza a la còrnia per a determinar els seus paràmetres i característiques específiques amb la finalitat de conèixer la seva curvatura.

queratometria

La prova

Les irregularitats que en major o menor mesura puguin presentar-se sobre la curvatura de la còrnia del pacient, donen informació sobre possibles problemes de visió que pogués presentar un pacient. D’aquesta manera, aquestes dades, al costat d’altres mesures, ens ajudarien per a poder identificar una ametropia o anomalia de refracció ocular.
Entre les ametropies més comuns es poden esmentar la miopia, l’astigmatisme cornial i la hipermetropia, però en aquest cas, la irregularitat corneal sol anar relacionada amb què el pacient presenti astigmatisme. Cap es considera una malaltia del globus ocular ni es tracta d’un problema de salut del pacient; s’afronta sota el sentit d’un error refractiu de l’ull al moment d’enfocar la visió sobre un objecte.

Com es realitza una queratometria?

A totes les nostres òptiques de Sabadell realitzem queratometries ja que disposem de la tecnologia necessària més moderna i aparells d’última generació per obtenir un diàgnostic clar de l’estat de la còrnia.

Per a realitzar una queratometria es segueix un procediment relativament senzil i indolor per al pacient. L’aparell de la queratometria té la forma de canó o tub, per on es projecta la llum que va a parar a l’ull del pacient.

El seu funcionament bàsic és el següent: La persona sense ulleres ni lents de contacte es situa al queratòmetre degudament enfocat. A partir d’aquest moment s’ajusta la mentonera i l’alçada correctament i es procedeix a realitzar la prova oftalmològica. Els resultats indicaran la potència refractiva de la còrnia del pacient i ens donaràs totes les pistes dels raigs de curvatura i en conclusió de l’estat i salut visual del pacient.. A partir d’aquest moment i amb els resultats a la mà es valorara si és necessari tractament, una prova de contactologia, lents de contacte, cirurgia de catarcates o absolutament res i tot està en ordre.

Queratometries

Cita prèvia de queratomia Sabadell

Reserva online

Reserva telefònica

93 710 81 00

Si vols, demana cita prèvia

2 + 5 =

logotip opticam queratometria

Informació

SUBSCRIU-TE

Per rebre novetats en salut visual, nous models d’ulleres que anem rebent i promocions.

5 + 8 =

info@opticam.cat

937 10 81 00

Carrer Sant Joan, 59 Sabadell

Av. Barberà, 53 Sabadell